• zorg 3
 • overheid 3
 • toezicht 1
 • medicijnen 1
 • financien 1
 • apothekers 1
 • CSV 3
.
 • Register van gevestigd apothekers
  De IGZ houdt het register van gevestigd apothekers bij (zie art. 61 lid 5 Geneesmiddelenwet). Het register wordt wekelijks geactualiseerd en gepubliceerd als PDF-bestand. In een openbare apotheek moet er altijd één apotheker staan ingeschreven in het register van gevestigde apothekers. Anders mogen de apothekers binnen de apotheek geen receptgeneesmiddelen ter hand stellen. Degene die ...
 • GIP databank
  Via GIPeilingen geeft het Zorginstituut inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in het extramurale gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen in Nederland en de daarmee gepaard gaande kosten. Het gaat om genees- en hulpmiddelen die door de zorgverzekeraars in het kader van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering) zijn vergoed.
 • zorgkosten en gebruik per gemeente
  zorgkosten en gebruik per gemeente naar wet en zorgsoort.