• gemeente 3
 • overheid 2
 • financien 1
 • kiesraad 1
 • verkiezingen 1
 • bestuur 1
 • kandidatenlijsten 1
 • eerste kamer 1
 • provinciale staten 1
 • politiek 1
 • europese 1
 • subsidies 1
 • huur 1
 • huurtoeslag 1
 • terugvorderingsbeschikkingen 1
 • provincie 1
 • tweede kamer 1
 • 2017 1
 • 2016 1
 • 2015 2
 • 2014 3
 • 2013 1
 • 2012 1
 • 2011 1
 • 2010 2
 • 2009 1
 • 2007 1
 • 2006 1
 • 2004 1
 • 2003 1
 • 2002 1
 • 1999 1
 • 1998 1
 • Show More
 • TAR 2
 • CSV 2
 • ZIP 1
.
 • Kandidatenlijsten verkiezingen
  Kandidatenlijsten worden nog steeds niet door de [Kiesraad](https://www.kiesraad.nl/) ontsloten als open data. Daarom heeft [Open State Foundation](https://openstate.eu) de data uit PDF-bestanden hier in een open formaat beschikbaar gesteld. - Europese Parlementsverkiezingen - [2009](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2009-7040.html) - [2014](https://www.kiesraad.nl/nieuws/uitspraak-beroepszaken-kandidaatstelling-europees-parlement) - Tweede Kamerverkiezingen - [2010](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-7565.html) - [2012](https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2012/08/08/kandidatenlijsten-bekend) ([alternative](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-16691.html)) - [2017](https://www.kiesraad.nl/adviezen-en-publicaties/rapporten/2017/2/definitieve-kandidatenlijsten-tk-2017/definitieve-kandidatenlijsten-tk-2017)([alternative](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-9032.html)) - Eerste Kamerverkiezingen - [2007](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-7988.html) - [2011](https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-7988.html) - Provinciale Statenverkiezingen ...
 • Subsidietrekker
  Data geharvest voor [subsidietrekker.nl](http://subsidietrekker.nl "subsidietrekker.nl") met Europese subsidies, subsidies van verstrekt in Nederland door ministeries, provincies en gemeenten in 2013, 2014 en 2015. Velden: Overheid, Regeling, Ontvanger, Beleid, Realisatie, Jaar.
 • Terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente 2010-2014
  Openbaar gemaakte documenten naar aanleiding van een verzoek om openbaarmaking van een overzicht van terugvorderingsbeschikkingen en nabetaling van huurtoeslag gesorteerd naar gemeente. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2016/07/15/besluit-wob-verzoek-over-beschikkingen-huurtoeslag-en-beslissingen-op-bezwaren-daartegen