• fijnstof 2
 • real-time 1
 • luchtkwaliteit 1
 • 2014 1
 • PNG 2
 • WMS 2
.
 • Actuele fijnstofconcentratie
  Real-time kaarten van fijnstofconcentraties (PM 2.5, PM10 en NO2) in heel Nederland. Onderstaande kaarten worden via de Web Map Service API van het RIVM geleverd. Op http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html#getfeatureinfo lees je hoe je **waardes uit een WMS API kan ophalen**.
 • Fijnstofconcentraties 2014
  Deze kaart toont de gemodelleerde concentratie fijn stof voor 2014 op basis van rekenpunten uit de monitoringstool van het NSL. Deze vlakdekkende kaart van Nederland heeft een resolutie van 25 meter. In de [documentatie](http://pdok-ngr.readthedocs.io/services.html#web-map-service-wms) lees je hoe je de WMS endoint kunt bevragen.