• rijksbegroting 1
 • minfin 1
 • ris 1
 • overheid 1
 • financien 1
 • aanbestedingen 1
 • ZIP 1
 • CSV 1
 • XLSX 1
.
 • Aanbestedingen TenderNed
  Alle aankondigingen op TenderNed zijn openbaar. De gegevens hieruit zijn voor iedereen beschikbaar. Ieder half jaar verschijnt een update. De volgende update verschijnt in juli 2017. Datasets bevatten de data van alle aankondigingen op TenderNed tot en met 31 december 2016. Per aanbesteding kunnen meerdere aankondigingen gepubliceerd zijn ((voor)aankondiging, rectificatie, gunning). Zie ook de leeswijzer ...
 • RIS-rijksbegroting
  RIS-IBOS is het systeem van het Ministerie van Financiën waarin gegevens rond de rijksbegroting worden vastgelegd. In RIS-IBOS staan gegevens over (1) de begrotingsvoorbereiding, (2) de uitvoering en (3) de verantwoording. Bij de set gegevens vind je: * Export RIS heckaton - CREATE TABLEs.docx: een listing van alle CREATE statements van de tabellen, inclusief de ...